ช่วงสงกรานต์ เดินทางด้วยความระมัดระวัง

ช่วงนี้เดินทางไปไหน ต้องระมัดระวังนะครับ วันนี้เลยนำข่าวมาฝากกัน

ครอบครัวข่าวเช้า สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เม.ย. 57 ช่วง 7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 471 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 63 ราย ผู้บาดเจ็บ 491คน รวม 2 วัน (วันที่ 11 – 12 เม.ย.57) เกิดอุบัติเหตุ 850 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 102 ราย ผู้บาดเจ็บ 893 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 38.43 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 25.27 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.75รถปิคอัพ ร้อยละ 9.73 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 24.01 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 61.36 บนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 39.92 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.31
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครศรีธรรมราช (20 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 5 ราย รองลงมา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครศรีธรรมราช (21 คน)

จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 2 วัน มี 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครนายก และหนองคาย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 2 วัน (ตายเป็นศูนย์) รวม 26 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 37 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ และนครราชสีมา (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 36 คน

เห็นไหมครับ ช่วงสงกรานต์ทีไร มีการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นกว่าปกติ เพราะประมาท และดื่มสุรา เป็นเหตุ เพื่อนๆ สมาชิกเดินทางในช่วงนี้ ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ :)

 

 

ขอบคุณข่าวจาก ครอบครัวข่าว ครับ

+++++ ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ต่อให้เพื่อนๆ ได้ที่นี้ +++++

Posted in นานาสาระ กับ Thailand BioNutric